Ljørdalen

Lørdalen Sportsklubb

Lørdalen Idrettslag, som navnet var da, ble stiftet i 1929 av Joahnnes Bækvang,
Johannes Sandvik og Petter Fossheim.
LIL gikk i august 1945 sammen med Lørdalen Arbeidsidrettslag og dannet den
nåværende Lørdalen Sportsklubb.

Klubben har ansvaret for lysløypa, klubbhuset og Geithulua hoppbakke.

Klubben har ca  83 medlemmer.

Æresmedlemmer: Johannes Bækvang, Johannes Sandvik, Petter Fossheim,
Johan E. Nordmoen og John Arne Opseth.

Styret for 2010/2011

Leder: Elisabeth Sakrisson  telnr. 99 47 28 94
Nestleder: Ørjan Nordnes
Kasserer: Sissel Irene Linnes
Styremedlemmer: Svein Erik Holmstrøm, Gry Nesje, Trygve Opseth. 

www.interreg-sverige-norge.com  Copyright 2011 Ljørdalen Sitemap